Maturitní práce ,,Sebevražda''

Maturitní práce 2012. Vyobrazen pocit malého dítěte, které je rodiči zanedbáno. Keramika. Glazura.